Tabor Tatry

Vítame Vás na našej internetovej stránke.
+421 917 400 829
panorama
Prejsť na obsah
Sme Občianske združenie MODRÝ PIONIER, ktorého cieľom je zmysluplne vypĺňať voľný čas detí počas prázdnin v tábore, ktorý je zameraný hlavne na ochranu prírody, s cieľom prebudiť vo Vašich deťoch dobrodružnosť, vyplniť im čas zmysluplnými aktivitami, pri ktorých sa naučia samostatnosti, podporiť ich dobré vlastnosti, pomôcť im budovať si zdravé vzťahy medzi deťmi. Sme jediný tradičný tábor v Národnom parku TANAP vo Vysokých Tatrách, ktorý je situovaný na Medvedej lúke v Tatranských Matliaroch len 2 km od Tatranskej Lomnice. Je určený pre deti od 6 – 15 rokov. Deti sú rozdelené do oddielov podľa veku, takže o najmenšie bude dobre postarané J. Vaše deti čakajú výlety a túry v krásnej tatranskej prírode, množstvo športových aktivít, súťaží, zábavy, ale aj poučenia, ako sa správať v prírode, kurz prvej pomoci, kurz prežitia, Veľká Nočná hra, Hľadanie pokladu, Oddiel baví oddiel, večerné opekačky a množstvo ďalších činností, ktoré ste zažili v táboroch aj Vy, ešte ako deti.

Ubytovanie je zabezpečené v úplne nových TIPI stanoch, s úložnými priestormi pre každého účastníka.Strava je zabezpečená 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), samozrejmosťou je pitný režim počas celého tábora.

Veríme, že Vaše deti si ani nespomenú na mobilné telefóny, či tablety a prežijú vzrušujúce prázdniny, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

PLÁNOVANÝ PROGRAM TÁBORA
Návšteva AQUA FUN parku vo Veľkej Lomnici
Návšteva Belianskej jaskyne a SPIDER parku v Tatranskej Kotline
Túra na Chatu pri Zelenom plese
Táborové hry, opekačky, beseda s ochranármi prírody
Návšteva múzea TANAPu
Návšteva strelnice, streľba z malorážkovej zbrane pod dozorom inštruktora

Tábor je stanový, deti budú spať v TIPI stanoch o priemere 7 metrov, počet detí v jednom stane je 6-8. Tieto stany sú špecifické tým, že sa v nich dá zakúriť v prípade nepriaznivého počasia. Deti budú spať v spacákoch a na karimatkách, ktoré si donesú a na svoje osobné veci budú mať vyhradené miesto. Pre malé deti máme pripravené ubytovanie v podkroví v jednej z našich chatiek v areáli.


Stravovanie bude zabezpečené formou subdodávky, spĺňajúc požiadavky Úradu verejného zdravotníctva.


CENNÍK / TERMÍNY
Možnosť využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa na letný tábor pre deti
Turnusy
Termín
Dní / Nocí
Cena
Prihláška
1. Turnus
6.7. - 13.7.2019
8 / 7
165 €
2. Turnus
13.7. - 20.7.2019
8 / 7
165 €
3. Turnus
20.7. - 27.7.2019
8 / 7
165 €
4. Turnus
3.8. - 10.8.2019
8 / 7
165 €
5. Turnus
10.8. - 17.8.2019
8 / 7
165 €
6. Turnus
17.8. - 24.8.2019
8 / 7
165 €

TÁBOROVÝ PORIADOK
Vážení rodičia,
Pripravili sme pre Vás Táborový poriadok, ktorým prosím oboznámte svoje deti. Tento táborový poriadok má aj prílohu s informáciami pre Vás – rodičov.

INFORMÁCIE PRE DIEŤA
 
Vysvetlite svojmu dieťaťu, že ako účastník tábora má v záujme svojej bezpečnosti a bezpečnosti iných detí nasledovné povinnosti:

Denný režim
7:30
Budíček
7:30 – 8:15
Ranná hygiena
8:15 – 9:00
Raňajky
9:00 – 12:00
Plánovaný program tábora, desiata
12:00 – 13:00
Obed
13:00 – 14:30
Osobné voľno
14:30– 18:00
Plánovaný program tábora, olovrant
18:00 – 18:15
Vyhodnotenie dňa
18:15 – 19:15
Večera
19:15 – 21:30
Večerný program
21:30 – 22:00
Osobná hygiena
22:00
Večierka

 • Dodržiavať pokyny vedúcich tábora a správať sa disciplinovane a rešpektovať názory ostatných účastníkov.
 • Každý účastník tábora je povinný dodržiavať osobnú hygienu ako aj hygienu spoločne používaných zariadení vo svojom okolí (jedáleň, WC a spoločné priestory)
 • Neohrozovať svojim správaním svoje zdravie ani zdravie iných detí.
 • Nepoškodzovať zariadenie akýchkoľvek priestorov, v ktorých je realizovaný táborový program. O zapožičané vybavenie sa starostlivo stará a predchádza jeho poškodeniu alebo strate.
 • Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať vedúceho o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, do lesa, bufetu, a pod.).
 • Okamžite pravdivo informovať táborového zdravotníka o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.).
 • Odpadky hádzať len do smetných košov, pred každým jedlom dodržiavať osobnú hygienu a umývať ruky.
 • Zakázané je lezenie po stromoch, fajčenie, užívanie omamných látok a alkoholu, šikanovanie slabších detí a výtržníctvo.
 • Dodržiavať táborový pitný režim a starať sa o svoje zdravie nosením pokrývky hlavy na slnku.
 • Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť vedúcemu.
 • Nebrať si so sebou do pobytového tábora drahé predmety.

INFORMÁCIE PRE RODIČA
 • Náplňou tábora je zabezpečiť deťom príjemné trávenie prázdnin v Tatrách, bohatou programovou ponukou, veľa športu, zábavy, vzdelávania i kultúry.
 • Účastníkom tábora je každý, kto sa zúčastní akejkoľvek aktivity spojenej s realizáciou tábora: deti, vedúci/animátori, dobrovoľníci, zdravotník.
 • Rámcový program tábora je pripravený pred zahájením tábora s tým, že denný program môže byť zmenený na základe rozhodnutia hlavného vedúceho tábora (s prihliadnutím na počasie, únavu detí,…).
 • O deti sa budú starať a program zabezpečovať skúsení pedagógovia, ktorí pripravia Vašim deťom nezabudnuteľné prázdniny.
 • Za Vaše deti preberáme zodpovednosť v okamžiku prebratia od rodičov a zodpovednosť končí spätným predaním dieťaťa rodičovi.
 • Pre všetkých účastníkov tábora je pripravené 6x denne stravovanie –raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera, celodenný pitný režim.
 • Tábora sa môžu zúčastniť iba zdravé deti.
 • V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov prvú pomoc poskytne zdravotník, či preškolený inštruktor, pri väčších komplikáciách bude okamžite privolaná prvá pomoc a postihnuté dieťa bude prepravené do nemocnice. Rodič je povinný byť počas doby pobytu dieťaťa v tábore k zastihnutiu na mobilnom čísle, ktoré uviedol v prihláške.
 • Zaplatením účastníckeho poplatku sa rodičia zaväzujú dodržiavať tento táborový poriadok, s ktorým boli oboznámení, a ktorý im bol poskytnutý v elektronickej forme.
 • Je nevhodné ponechať deťom v tábore drahé predmety. Za ich stratu alebo poškodenie organizátori nezodpovedajú.
 • Návštevy detí v tábore sa neodporúčajú z výchovných a zdravotných dôvodov.
 • V prípade, ak dieťa nebude rešpektovať táborový poriadok, musí pobyt bez nároku na vrátenie úhrady ukončiť.
 • Škody spôsobené dieťaťom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca.
 • Náklady spojené so zabezpečením zdravotného stavu dieťaťa je rodič povinný uhradiť pri ukončení pobytu dieťaťa v rozsahu, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa.
 • Prípadné pripomienky alebo reklamácie treba podať písomne, najneskôr do 3 dní po ukončení  tábora.
 • Zdravotné vyhlásenie podpísané rodičom resp. zákonným zástupcom, nesmie byť staršie ako 24 hodín pred termínom nástupu do tábora. Najviac sa praktizuje jeho vypísanie počas nástupu do tábora, tlačivo je k dispozícii na mieste nástupu.
 • Pri nástupe na pobyt do tábora je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako jeden mesiac, resp. rodič je povinný nahlásiť vedúcemu tábora všetky prípadné alergie.
 • Nárok na úhradu bežných úrazov si rodič uplatňuje zo životnej poistky dieťaťa, resp. úrazového poistenia.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte neodkladne vedúceho tábora.
 • Mobilné telefóny, resp. iné zariadenia podobného typu budú pri nástupe odovzdané hlavnému vedúcemu a vrátené v deň ukončenia tábora.

Informácie o tábore pre rodičov

Nástup do tábora je medzi 14:00 a 15:00 hod v areáli tábora.
 
Poplatok za tábor je potrebné zaplatiť pred nástupom dieťaťa do tábora, resp. v deň nástupu do tábora.
V prípade platby v deň nástupu, je potrebné uhradiť zálohu vo výške 20% z celkovej ceny najneskôr mesiac pred začatím tábora. Cena za turnus je 165 Eur a zahŕňa dopravu v rámci tábora na výlety, ceny do súťaží, stravovanie, ubytovanie.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť tábor v prípade nízkeho počtu prihlásených detí.
 
Odporučený zoznam vecí do tábora:
Spacák, vankúšik, karimatka
Šiltovka, slnečné okuliare
spodná bielizeň, pyžamo
tričká s krátkym rukávom, tričká s dlhým rukávom
dlhé športové nohavice, kraťasy alebo bermudy
teplý sveter, mikina
plavky
tepláky alebo tepláková súprava
nepremokavá vetrovka, pršiplášť
vreckovky
ponožky
nepremokavá obuv
tenisky
prezuvky
uteráky
PVC fľaša na vodu
hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, mydlo, nerozbitný pohár, opaľovací prostriedok s ochranným faktorom podľa citlivosti pokožky dieťaťa, hrebeň, sprchový gél, šampón)
baterka, obľúbená kniha
iné nutné osobné potreby podľa uváženia rodičov
lieky, ak dieťa užíva
karta poistenca (stačí fotokópia)
repelent proti komárom


PARTNERI

KONTAKT
LOKALITA
Sídlo firmy:
Železničná 1095
058 01 Poprad

Adresa prevádzky:
Medvedia lúka
Tatranské Metliare
059 60 Vysoké Tatry

Mobil: +421 917 400 829
           +421 907 420 856

e-mail: info@tabortatry.sk
www.tabortatry.sk
Návrat na obsah