Rekreačné poukazy - Tabor Tatry

Vítame Vás na našej internetovej stránke.
+421 917 400 829
panorama
Prejsť na obsah

Rekreačné poukazy


Od 1.1.2019 sa zavádza príspevok zamestnávateľa na rekreáciu do praxe.
Preplatia Vám dovolenku, ale i tábor pre dieťa

ZA AKÝCH PODMIENOK VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE NA REKREÁCIU?
  • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
  • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky.  
  • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
  • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
  • Na tento príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.
  • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.
  • To, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU ĎNU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa).
  • Dohodári nárok na tento príspevok bohužiaľ nemajú.

AKOU SUMOU VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PRISPEJE
Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumu vo výške 55 % oprávnených výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok. To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 eur a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 eur ročne MÔŽE TO BYŤ I LETNÝ TÁBOR PRE DIEŤA Našťastie pri príprave koncepcie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu mysleli i na deti a letné tábory. Takže zamestnávateľ prispeje nielen na ubytovania, ale i na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom
KONTAKT
LOKALITA
Sídlo firmy:
Železničná 1095
058 01 Poprad

Adresa prevádzky:
Medvedia lúka
Tatranské Metliare
059 60 Vysoké Tatry

Mobil: +421 917 400 829
           +421 907 420 856

e-mail: info@tabortatry.sk
www.tabortatry.sk
Návrat na obsah